Abychom vám poskytli nejlepší možnosti práce s naším webem, používáme soubory cookie. Procházením webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Naše zásady použití souborů cookie
Povolením souborů cookie dosáhnete lepší práce s webem. Povolit cookie Naše zásady použití souborů cookie

Ochrana soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A DAT

Ve společnosti IAMS považujeme soukromí uživatelů našich webových stránek, ochranu jejich osobních údajů a zachování důvěrnosti za prioritní zájem. Dodržujeme v tomto ohledu veškerá platná zákonná ustanovení a nařízení, včetně požadavků vyplývajících z evropské legislativy na ochranu osobních údajů.

Níže najdete důležité sdělení k tomu, jaké informace a osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi dále pracujeme a nakládáme (tj. jaké informace od vás získáváme, jak je používáme a s kým je sdílíme).

1. Shromažďování, zpracování a využívání údajů

Stejně jako v případě jiných webových stránek, i naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám sdělili cokoliv o vaší identitě nebo nám poskytovali jakékoliv osobní údaje. Shromažďujeme informace o celkovém počtu návštěvníků, celkové době strávené prohlížením našich webových stránek, o zobrazených stránkách, ale také záznamy z vašich webových prohlížečů, jako je vaše IP adresa nebo atributy vašeho softwaru či hardwaru. Tyto informace jsou dále zpracovávány tak, abychom byli schopni určit, jakým způsobem jsou naše webové stránky využívány a jak by je bylo možné dále zlepšovat.

Uchováváme proto pouze informace a osobní údaje (dále jen jako „údaje“), které se rozhodnete přenášet dobrovolně, například v rámci online objednávek, registrací nebo vašich žádostí a poptávek zaslaných prostřednictvím našeho kontaktního formuláře - mezi takové údaje patří například vaše jméno, adresa bydliště nebo vaše e-mailová adresa.

Když nás kontaktujete poprvé, vytvoříme si v naší databázi váš uživatelský profil. Veškeré další údaje, které nám v rámci vzájemné komunikace poskytnete, pak ukládáme výhradně do tohoto profilu.

V případě, že nám poskytnete údaje o jiných osobách, například vašich rodinných příslušnících nebo spolupracovnících, předpokládáme, že od nich máte nezbytný souhlas se zveřejněním takových údajů a informací.

Uživatelé mladší 18 let nesmí zveřejňovat žádné údaje nebo jinak poskytovat informace prostřednictvím našich webových stránek bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Nebude-li uvedeno jinak, v momentě zveřejnění vašich údajů přistoupíme k jejich uchovávání a zavazujeme se využívat tyto údaje výhradně pro vyřízení vašich žádostí a/nebo poptávek či jiných záležitostí souvisejících s dohodou mezi vámi a námi, například k dodání výrobků nebo provedení platebních transakcí, ale také k zajištění všech technicky-správních úkonů.


2. Uchovávání údajů

Veškeré údaje, které nám poskytnete, uchováváme, dokud neurčíte jinak. Máte kdykoliv právo požádat nás o částečné nebo úplné smazání veškerých vašich údajů. Ke splnění vaší žádosti přistoupíme bez zbytečného prodlení. V případech, kdy jsme nuceni vaše údaje uchovávat v souladu s platnou legislativou, nebudou tyto údaje smazány, ale zablokovány.

3. Právo na přístup k údajům

Na písemnou žádost vám kdykoliv zašleme výpis všech informací a údajů, které o vás uchováváme.

4. Přihlášení k odběru novinek a informací

Přihlásíte-li se k odběru našich novinek a informací, budeme vámi poskytnuté údaje využívat výhradně k zasílání novinek a informací na vaši e-mailovou adresu. Pro tento účel se požaduje uvedení e-mailové adresy, jména a příjmení. Veškeré další informace nám poskytujete zcela dobrovolně, abychom vám mohli zasílat zprávy, které vás budou opravdu zajímat. E-mail s novinkami bude obsahovat naše aktuální akce, nabídky, zprávy a informace o našich produktech.

Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb. To zahrnuje také analyzování e-mailů s novinkami, které rozesíláme našim zákazníkům a dalším zájemcům. Například zjišťujeme, zda jsou uvedené e-mailové kontakty aktuální (k dispozici), zda byl e-mail s novinkami otevřen, jaké linky z e-mailu byly použity a zda došlo z vaší strany k nějaké reakci na tento e-mail.

Žádné vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Můžete se kdykoliv a s okamžitou platností odhlásit z odběru novinek a informací. Pro tento účel stačí kliknout na odkaz uvedený na samém konci příslušného e-mailu s novinkami (link pro odhlášení) nebo zaslat váš požadavek na e-mail našeho zákaznického centra: info@eu.spectrumbrands.com.

5. Soubory cookies

Soubory cookies využíváme výhradně k tomu, abychom zlepšili váš dojem z návštěvy našich webových stránek. Údaje shromažďujeme a uchováváme výhradně pro účely marketingu a optimalizace. Soubor cookie je malý textový soubor, který je odeslán do vašeho webového prohlížeče z webového serveru a uložen na pevném disku vašeho počítače. Tento soubor pak umožní rozpoznat prohlížeč, který používáte. Soubory cookies nejsou využívány ke shromažďování nebo uchovávání osobních údajů, ale mohou nám pomoci vytvořit vaše uživatelské profily s využitím pseudonymů. Tyto soubory nemohou poškodit váš systém.

Používání souborů cookies můžete kdykoliv deaktivovat provedením změny nastavení vašeho prohlížeče.

Další informace o naší politice a zásadách pro používání souborů cookies najdete zde.

6. Přenos údajů třetím stranám

Údaje, které shromažďujeme, neposkytujeme třetím stranám. Konkrétně neprodáváme, nepronajímáme ani nesměňujeme vaše údaje s výjimkou případů, kdy jsme k tomu nuceni ze zákona nebo jak uvádíme níže. V případě, že služby, o které nás požádáte, vám budou poskytnuty našimi subdodavateli nebo zástupci, jsou tito naši obchodní partneři vázáni povinností nakládat s vašimi údaji jako s důvěrnými, v souladu s platnými zákony, a výhradně pro účely poskytnutí objednaných služeb. Navíc jsou povinni využívat veškeré vaše údaje v souladu s těmito zásadami pro ochranu soukromí a osobních údajů a platnou legislativou.

7. Zabezpečení

Dbáme na řádné zabezpečení vašich údajů a využíváme všech dostupných technických a organizačních možností a opatření, abychom vaše údaje uchovávali způsobem, který znemožní přístup třetích stran.

Veškeré údaje jsou uchovávány na našich serverech, které splňují ty nejpřísnější bezpečnostní standardy a jsou chráněné proti přístupu neoprávněných osob či zneužití.

Pro další informace ohledně ochrany a zabezpečení vašich údajů se obracejte přímo na nás:

Spectrum Brands (UK) Limited

Regent Mill | Fir Street, Failsworth, Manchester | M35 0HS | United Kingdom

Tel.: +44 (0) 161 947 3000 | Fax: +44 (0) 161 682 1708

www.eu.spectrumbrands.com

IČ: 02394603

Registrována v Anglii a Walesu

DIČ: GB 532 783 437

© 2016 Spectrum Brands, Inc.